Secondary

Languages

User login

กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ หมวด ผู้เข้าชม ตอบ ตอบล่าสุด
กรณี นักเรียนยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบไม่ทัน จะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง การกู้ยืม 475 2
03/05/2562 - 00:51
AustPr
ยืนยันค่าเทอม การกู้ยืม 2,126 0
14/11/2561 - 01:01
sukanya
สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินไม่ทันตามกำหนด การกู้ยืม 309 1
14/11/2561 - 00:59
sukanya
ทาง กยศ จะโอนให้วันไหน การกู้ยืม 2,425 1
14/11/2561 - 00:58
sukanya
ทำไมเงิน กยศ. เข้าก่อน กรอ. การกู้ยืม 380 1
14/11/2561 - 00:57
sukanya
กรอกเลขบัตรปชช.แล้วไม่ขึ้นที่อยู่ให้ในใบสัญญากู้ยืม การกู้ยืม 319 1
14/11/2561 - 00:56
sukanya
ใส่เลขบัตรประชาชนครบ13หลักแล้วระบบขึ้นว่าใส่ไม่ครบ การกู้ยืม 51,101 1
14/11/2561 - 00:54
sukanya
ยื่นคำขอกู้เงินไม่ได้ การกู้ยืม 415 1
14/11/2561 - 00:52
sukanya
เลขสัญญา การกู้ยืม 303 1
14/11/2561 - 00:50
sukanya
กรอกรายได้ผิด การกู้ยืม 388 1
14/11/2561 - 00:48
sukanya
ลงทะเบียนไม่ได้ การกู้ยืม 1,504 1
14/11/2561 - 00:47
sukanya
กรอกข้อมูลผิด การกู้ยืม 549 1
14/11/2561 - 00:41
sukanya
เปลี่ยนข้อมูลผู้ค้ำประกัน การกู้ยืม 310 0
14/11/2561 - 00:40
sukanya
บันทึกวงเงินผิดช่อง การกู้ยืม 423 2
02/05/2562 - 02:22
AustPr
กรณีย้ายสถานศึกษา การกู้ยืม 2,174 3
20/07/2562 - 10:36
KelGepe
การย้ายสถานศึกษา การกู้ยืม 741 1
14/11/2561 - 00:36
sukanya
แก้ไขชื่ออย่างไร การกู้ยืม 489 1
14/11/2561 - 00:35
sukanya
กรอกวงเงินไม่ทัน ตามสถานศึกษากำหนด ต้องทำอย่างไรครับ การกู้ยืม 386 1
14/11/2561 - 00:34
sukanya
เข้าระบบไม่ได้ รีเช็ตขอรหัสใหม่ก็ไม่ได้ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้อง การกู้ยืม 8,883 1
14/11/2561 - 00:32
sukanya
ไม่มีใบสัญญากู้เก่าที่จะเป็นเอกสารทำเรื่องกู้ต่อเนื่อง ทำยังไงคะ การกู้ยืม 841 1
14/11/2561 - 00:31
sukanya