Secondary

Languages

User login

กรอกเลขบัตรปชช.แล้วไม่ขึ้นที่อยู่ให้ในใบสัญญากู้ยืม

คือพอกรอกข้อมูลแล้วมันไม่ขึ้นที่อยู่บ้านหรืออะไรให้เลยค่ะ นั่งรอมาสักพักแล้วก็ไม่ขึ้นให้

ผู้ส่ง: 
เมวรินทร์ ถาวรรัตน์

แนะนำให้ติดต่อ กยศ. call Center 0 2016 48888 กด 9 ค่ะ เพื่อตรวจสอบข้อมูล