Secondary

Languages

User login

กรอกรายได้ผิด

กรอกรายได้รวมครอบครัวต่อปี ในคำยืนยันการขอกู้ผิด ต้องทำยังไงคะ

ผู้ส่ง: 
มาริศา พรมน้อย

ถ้าสถานศึกษาทำการบันทึกกรอบวงเงินแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ แต่ถ้าสถานศึกษาได้รับการขยายระยะเวลายื่นแบบคำขอกู้ และสถานศึกษายังไม่ได้บันทึกรอบวงเงินสามารถเข้าไปแก้ไขได้ค่ะ