Secondary

Languages

User login

แก้ไขชื่ออย่างไร

เคยทำการ login ขอกู้ยืมตอน ม.5 แต่โรงเรียนไม่อนุมัติ

ปัจจุปันเรียนปี3 แล้วจะขอกู้ กรอ. โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อจริงตอรปี1 แล้วได้ทำการ login ลงทะเบียนบันทึกจ้อมูลไปแล้วโดยยังไม่ได้แก้ไขชื่อเก่าเป็นชื่อใหม่ และยังไม่ได้ยื่นเอกสารใดๆกับทางคณะวิชาให้อนุมัติการขอกู้ กรอ. ควรทำอย่างไรคะ

ผู้ส่ง: 
นารถจรินทร์ ปาปะโพธิ์

แนะนำให้ติดต่อ กยศ. call center 0 2016 4888 กด 9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คสถานะและส่งข้อมูลตรวจสอบกับสำนักทะเบียนราษฎร์ให้ใหม่ค่ะ