Secondary

Languages

User login

เด็กซิ่วทำเรื่องกู้ต่อเนื่อง

พอดีหนูซิ่วจากสาขาเดิมมาสาขาใหม่ เเต่มหาลัยเดิมมาเข้าปีหนึ่งใหม่ แล้วที่มหาลัยกำลังจะให้ส่งแบบคำกู้ยืม1/2561 หนูต้องทำส่งไหมค่ะ แล้วหนูก็จะทำเรื่องกู้ใหม่ของปีนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ส่ง: 
ศิรินุช ศรีภา

ถ้าจะประสงค์กู้ยืม ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ทุกเทอมในระบบ e-studentloan ค่ะ ทั้งนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติค่ะ