Secondary

Languages

User login

แก้ไขข้อมูลcแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ.ไม่ได้

ทำเรื่องกู้กรอ.ค่ะ แล้วทางมหาลัยบอกไม่ต้องติ๊ก คำประสงค์ขอกู้ยืม ตรงช่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงจะเข้าไปแก้ไขโดยเอาติ๊กออก แต่ปรากฎว่าเอาออกไม่ได้ เลยลองยกเลิกแบบแล้วกรอกข้อมูลใหม่ ปรากฎว่าก็ยังเอาที่ติ๊ก ออกไม่ได้อยู่ดีค่ะ ทำไงดีคะ

ผู้ส่ง: 
พฤกษาชาติ วัสแสง

ถ้าทางสถานศึกษายังไม่บันทึกกรอบวงเงิน แบบคำขอกู้ยังสามารถแก้ไขได้นะคะ ให้เข้าไปแก้ไขได้เลยและกดบันทึกอีกครั้ง