Secondary

Languages

User login

ไม่ได้ปริ้นเอกสารแบบคำขอกู้ในระบบ e-studentloan

สวัสดีคะ พอดีหนูเข้าไปยืนยันแบบคำขอกู้ใน ระบบ e-studentloan แล้ว แต่ไม่ได้ปริ้นเอกสารออกมาคะ แล้วพอเข้าไปดูอีกครั้ง ในระบบขึ้นว่าได้ยื่นเอกสารแล้ว คือไม่มีให้ปริ้นแล้ว ถ้าต้องการเอกสารจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ แล้วถ้าไม่มีเอกสารตัวนั้น จะกู้กยศ.ได้มั้ยคะ แล้วพอมีวิธีไหนที่จะขอเอกสารตัวนั้นได้บ้าง เพราะเอกสารตัวอื่นๆมีครบหมดคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ มีปัญหาจริงๆคะ รบกวนด้วยนะคะ

ผู้ส่ง: 
อิสราภรณ์ ทองสกุล

ถ้าสถานบันทึกกรอบวงเงินแล้ว จะไม่สามารถปร้ินแบบคำขอกู้ได้ค่ะ ต้องติดต่อสถานศึกษาปริ้นให้นะคะ