Secondary

Languages

User login

เปลี่ยนชื่อผู้ปฏิบัติงานในระบบไม่ได้ทำอย่างไรค่ะ

อยากสอบถามเรื่องการเปลียนแปลงข้อมูลชื่อผู้ปฏิบัติงานในระบบไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอะไรค่ะ จากวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม จ.กระบี่

ผู้ส่ง: 
วราภรณ์ เปลี่ยวบุตร

แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานะคะ เบอร์โทรติดต่อตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/4/16/94