Secondary

Languages

User login

ไปขึ้นศาลแล้ว ชำระหนี้แล้ว แต่ทำไมสถานนะยังขึ้นผู้กู้ถูกดำเนินคดีอยู่คะ

สัวสดีคะ รบกวนขอสอบถามหน่อยคะ

พอดีไปขึ้นศาลเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และชำระหนี้ตามศาลสั่งงวดแรก เดือนกันยายน 2561 แล้วคะ
แต่เห็นที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้มันไปตัดยอดตรงค่าปรับที่เดียวคะ เลยสงสัยและเข้าไปเช็คสถานะของผู้กู้ในเว็บ
ปรากฎว่า ตรง" Flag สถานะบัญชีลูกหนี้ล่าสุด : ผู้กู้ดำเนินคดี" กับตรง "สถานะการตัดบัญชีชำระหนี้ ไม่ตัดบัญชีอัตโนมัติ"
ตรงนี้ต้องทำอย่างไรคะ คือเป็นปกติ หรือมีความผิดพลาดตรงไหนไหมคะ รบกวนช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ผู้ส่ง: 
ปารดา เวียนวิวัฒน์