Secondary

Languages

User login

กรณีหมายศาลเรียกแต่ผู้ค้ำเสียชีวิตแล้ว

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารในกรณีทีมีหมายศาลเรียกไปขึ้นศาลแต่ผู้ค้ำเสียชีวิตแล้ว กรณีนี้ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับผู้ค้ำอย่างไรบ้างคะ

และในกรณีที่ยังไม่ได้ทำงานตั้งแต่เรียนจบ ป.ตรี เนื่องจากหลังจากเรียนจบ ป.ตรี ได้ทุนการศึกษาต่อ ป.โท-เอก จนกระทั่งปัจจุบันยังคงกำลังศึกษาอยู่ กรณีนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปด้วยหรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้ส่ง: 
คนึงนิจ ชาวงษ์