Secondary

Languages

User login

อยากให้เพิ่มเติมช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระแล้ว

อยากให้มีระบบการตรวจสอบยอดหนี้ว่าที่จ่ายไปแล้วในแต่ละเดือน ตัดเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่  เนื่องจากหากจ่ายผ่านตู้ ATM/Net bank จะไม่ทราบยอดเงินต้น-ดอกเบี้ยที่ตัดไปคะ  โดยถ้าเราต้องการทราบยอดดังกล่าว ต้องจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น ซึ่งมีผู้รอรับบริการเยอะมากคะ หากเพิ่มช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระไปแล้วดังกล่าว จะทำให้ลดขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร และสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้านนี้ด้วยคะ

088-6102269, [email protected]

ผู้ส่ง: 
ปารัฎฐ์ กันลิกา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ ทางกองทุนจะรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ