Secondary

Languages

User login

ลงทะเบียนเช็คยอดหนี้ไม่ได้

จบมาหลายปีแล้ว จำข้อที่ 2 และ3 ไม่ได้ แต่กรอกข้อมูลตามใบที่จบการศึกษา แต่เด้งมาหน้าเดิมให้กรอกข้อมูล

ลงทะเบียนเช็คยอดหนี้ไม่ได้
ผู้ส่ง: 
kamonpan sakthewin

เป็นเหมือนกันค่ะ เพิ่งเรียนจบ มั่นใจว่ากรอกถูก

แต่เด้งกลับมาหน้าเดิมตลอด

ผมโดนแจ้ง otp ไม่ถูกครับ