Secondary

Languages

User login

มีเอกสารแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้ส่งมาที่บ้าน

คือมีเอกสารแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้มาที่บ้านแล้วในเอกสารบอกว่าผมไม่ได้กู้ยืมมา 2 ปีแล้ว (ทำสัญญากู้ยืมกองทุนปีสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2559) แต่จริงๆแล้วผมกู้เงินจากกองทุนในปีสุดท้ายคือปีการศึกษา 2560 (เทอม 1 ครับแต่เทอม 2 ไม่ได้กู้) แบบนี้จะต้องทำยังไงแล้วติดต่อที่ไหนครับ

ผู้ส่ง: 
สุทธิราช บุตรเภา

หากผู้กู้ยืมเงินเพิ่งจบการศึกษา ให้ยื่นเรื่องผ่อนผัน โดยใช้เอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบ transcript
ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999

พอดีว่าผมทำสัญญากับทั้ง 2 ธนาคารเลยแบบนี้ผมต้องยื่นเอกสารแจ้งทั้ง 2 ธนาคารเลยใช่ไหมครับ ??