Secondary

Languages

User login

วิธีทวงหนี้กยศ

อยากให้ทางหน่วยงานเพิ่มมาตรการประสานงานให้ทางประกันสังคม สามารถตรวจสอบประวัติหนี้สินของ กยศ ก่แนเข้าทำงานได้ หากพบว่ามีการกระทำผิด หรือครบกำหนดแล้วไม่ชำระ ให้บังคับหน่วยงานไล่พนักงานออกหรือหากไม่ไล่ออกให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบหนี้สินแทน หรือให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถหักเงินเดือนในส่วนที่ต้องคืน กยศ จากเงินเดือนของพนักงานได้ โดยมีผลให้เร็วที่สุด เพราะมีแต่คนยืมไม่มีคนคืน แล้วจะเอาส่วนไหนมาเติมได้เต็มตลอดเวลา

ผู้ส่ง: 
นงนุช พิรมพักตร์

กองทุนขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ จะรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะ