Secondary

Languages

User login

การคิดเบี้ยปรับ

ค้างจ่ายปี60 1งวด เงินต้น 7311.82 บาท ทำไมค่าปรับเยอะจังคะ ค่าปรับ 5815.69 บาท ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

ผู้ส่ง: 
อรพรรณ เพ็ชรินทร์

การคิดเบี้ยปรับ คลิกอ่านรายละเอียด หรือติดต่อ กยศ. Call Center 02-0164888 กด 9 ค่ะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และอธิบายเพ่ิมเติมค่ะ