Secondary

Languages

User login

ถ้าชำระหนี้ก่อน 2 ปี

ขอสอบถามค่ะ พึ่งจบปีการศึก 2560

แล้วอยากจะชำระหนี้เลย ไม่รอครบ 2ปี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ต้องดาวน์โหลดเอกสารอะไรไหมคะ หรือติดต่อกับทางธนาคารเลย ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ผู้ส่ง: 
กัณฐิกา น้อยบุญธรรม

ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อชำระได้ที่ธนาคารได้เลยค่ะ