Secondary

Languages

User login

สอบถามเรื่องการชำระหนี้

ได้ทำการชำระหนี้ต่อเนื่งตั้งแต่ปี 2547. จนถึงปี 2557. และไม่ได้ทำการชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้

เมื่อทำการเช้คยอดที่ต้องชำระหนี้ทั้งหมดทั้งเงินต้นดอกเบี้ยค่าปรับเมื่อวันที่ 3/3/61 รวมเป้นเงินที่ต้องชำระ 88756 บาท(ตามกำหนดชำระหนี้งวดสุดท้าย 7/2560 ) แต่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระทั้งกมดได้  ลูกหนี้สามารถขอผ่อนชำระโดยปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ไดหรือไม่  หรือต้องรอหมายศาลเพื่อทำการประนอทหนี้

ขอบคุณคะ

ผู้ส่ง: 
Faisall Tapaekasem

แนะนำให้ติดต่อ กยศ. Call Center 02-0164888 กด 9 เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ เนื่องจากรายละเอียดการชำระหนี้ค่อนข้างเยอะ