Secondary

Languages

User login

ชำระหนี้ครบถ้วน แต่โดนเบี้ยปรับ

ณ วันที่ 15/07/2560 ทำการชำระหนี้ครบถ้วน รวมถึงชำระล่วงหน้าของปี 2561 ด้วย

แต่ระบบแจ้งว่ามีเบี้ยปรับ จำนวน 1,610.05 บาท ค่ะ
ดิฉันไม่ได้ค้างชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งเลย
ไม่ทราบว่าเบี้ยปรับนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

ผู้ส่ง: 
อารีรัตน์ .

รบกวนผู้กู้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ จะไห้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับค่ะ