Secondary

Languages

User login

มิจฉาชีพมั้ยค่ะ

          วันนี้มีเบอร์ 062-4139945 โทรเข้ามาหาดิฉัน แล้วได้สอบถามว่าใช่คุณศรัญญา จอมทอง มั้ย เราก็ตอบไปว่าใช่ แล้วเขาก็ถามต่อว่า คุณศรัญญา เป็นหนี้กองทุนกู้ยืม กรอ กำหนดชำระรายปี ไม่เกินวันที่ 5 กรกฎาคม เราก็ตอบว่าใช่ เขาเรยถามต่อว่า คุณศรัญญา สะดวกชำระล่วงหน้ามั้ยจำนวนเงิน 1500 บาท ดิฉันก็เรยตอบไปว่าไม่สะดวก จะชำระตามที่กำหนดคือ 5 ก.ค. ในใจก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
          **อยากจะสอบถามทาง สนง.กองทุน มีนโยบายให้โทรทวงหนี้แล้วให้โอนเงินล่วงหน้ามั้ยค่ะ

ผู้ส่ง: 
ศรัญญา จอมทอง

ช่องทางการชำระหนี้ของกองทุนฯ มีรายละเอียดตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/6/35

การชำระหนี้ผ่านช่องทางที่กองทุนฯ ไม่ได้ประกาศกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ให้กองทุนฯ ค่ะ