Secondary

Languages

กิจกรรม

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้เข้าชม: 1,141
บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่: 18 มกราคม 2561
ผู้เข้าชม: 972
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่: 8 มกราคม 2561
ผู้เข้าชม: 997
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
วันที่: 28 ธันวาคม 2560
ผู้เข้าชม: 1,098
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันที่: 27 ธันวาคม 2560
ผู้เข้าชม: 907
กยศ. มอบโลหิตช่วยสภากาชาดไทย 9.8 ล้านซีซี