Secondary

Languages

งานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมงานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์ 5 ทศวรรษ สืบสานแนวพระราชดำริ” นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และนายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาพิเศษ “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน”

วันที่: 
16 กันยายน 2562