Secondary

Languages

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-  ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จและการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

-  ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนสำหรับสถานศึกษามือใหม่

-  ข้อควรระวังในการดำเนินงานกองทุน

-  เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมและผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมโดยเร็ว

-  การใช้งานระบบ e-Studentloan และฝึกปฏิบัติ

วันที่: 
7 มีนาคม 2562