Secondary

Languages

User login

เคยกู้ กยศ. แต่ดรอปเรียนไว้2 ปี สามารถกลับมากู้ต่อได้มั้ย

เคยกู้ กยศ. ตอนมัธยมแล้วไม่ได้เรียนต่อ 2 ปี มีหนี้แจ้งมาที่บ้านแล้ว ตอนนี้กลับมาเรียนสามารถกลับมากู้ต่อได้มั้ย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้ส่ง: 
วุฒชัย คำภิละ

มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ค่ะ แต่จะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาพิจารณา

* ถ้าผู้กู้ศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้รับอนุมัติการกู้ ผู้กู้ต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืมด้วยนะคะ
เอกสารที่ต้องใช้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (ดาวน์โหลดจาก Website ของกองทุนฯ)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่งเอกสารที่
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2568198 โทรติดตามผล 02-2088699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งเอกสารที่
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999
**ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

คือผมต้องรายงานสถานภาพว่ายังเป็นนักศึกษาอยุ่ใช่มั้ยครับ ถึงจะสามารถดำเนินเรื่องกู้ได้