Secondary

Languages

User login

ส่งข้อมูลให้ กยศ

จะส่งข้อมูลเพื่อเเก้ไข ชื่อ/สกุล/วันเกิด เพื่อรับรหัสเข้าe-studentloan เหตุเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง  ส่งได้ทางไหนบ้างคับ ขอบคุณคับ

ผู้ส่ง: 
เมธี เเสงคำ

ลงทะเบียนรับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ login เข้าระบบของตัวเองนะคะ แล้วดำเนินการแก้ไขชื่อ-สกุล และวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง และกดบันทึกได้เลยค่ะ หากไม่ทราบรหัสผ่านติดต่อ กยศ. Call Center 0 2016 4888 กด 9 ค่ะ