Secondary

Languages

User login

ย้ายสถานศึกษากู้เกินหลักสูตรได้ไหม

คือกู้จากรามมา สองปี มาเรียนต่อ มหาลัยเอกชนจะขอยื่นกู้เกินหลักสูตรที่มหาลัยเอกชนได้ไหมครับเพราะที่มหาลัยเอกชนเหลือกู้แค่สองปีอีกสองปีต้องจ่ายเอง มันเกินกำลังอ่ะครับ

ผู้ส่ง: 
Nasidh Wongpang

ถ้าจะกู้เกินหลักสูตรต้องติดต่อสถานศึกษาให้ทำเรื่องไปที่ต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติกู้เกินหลักสูตรค่ะ ถ้าอนุมัติแล้วถึงมีสิทธิ์ยื่นกู้เกินหลักสูตรได้ค่ะ