Secondary

Languages

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่
จ, 22/04/2562 - 08:30 to 12:00 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4
พ, 05/06/2562 - 08:30 to 17:00 กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม
พฤ, 20/06/2562 - 08:30 to 17:00 กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อ, 25/06/2562 - 08:30 to พ, 26/06/2562 - 17:00 กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์