เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ไม่สามารถติดต่อ call center ทางโทรศัพท์ได้เลยค่ะ

ข้อความ
มนิดา ทวีสิทธิ์พรสง่า
ตอบ : 7 มกราคม 2562 เวลา 15:53:59 : ไม่สามารถติดต่อ call center ทางโทรศัพท์ได้เลยค่ะ

ดิฉันไม่สามารถติดต่อ call center ทางโทรศัพท์ได้เลยค่ะ เนื่องจากคู่สายเต็มค่ะ

ไม่ทราบว่ามีช่องทางอื่นในการติดต่อที่รวดเร็ว และสามารถติดต่อได้มั้ยคะ

ดิฉันอยากจะขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้ เนื่องจากได้รับจม.การชำระหนี้แบบหักเงินเดือนจากทางกยศ. ซึ่งจะเริ่มหักในเดือน มค.62 นี้ค่ะ

แต่ดิฉันไม่สะดวกที่จะให้หักเงินเดือนอัตโนมัติค่ะ จึงต้องการชำระแบบเดิมคือชำระแบบรายปีค่ะ

สถานะการชำระหนี้ของดิฉันปกติค่ะ ไม่เคยค้างชำระค่ะ

รบกวนช่วยแจ้งวิธีการติดต่อกลับด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.