เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ไม่ได้รับเอกสารการชำระหนี้หรือขึ้นศาล แต่ status โดนบังคับคดี

ข้อความ
อติเทพ รักษ์ชูชื่น
ตอบ : 26 กันยายน 2561 เวลา 14:15:34 : ไม่ได้รับเอกสารการชำระหนี้หรือขึ้นศาล แต่ status โดนบังคับคดี

สามารถติดต่อเบอร์ไหนบ้างครับ เพื่อขอผ่อนชำระ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.