เว็บบอร์ด

หัวข้อ: อยากให้เพิ่มเติมช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระแล้ว

ข้อความ
ปารัฎฐ์ กันลิกา
ตอบ : 6 กันยายน 2561 เวลา 16:48:34 : อยากให้เพิ่มเติมช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระแล้ว

อยากให้มีระบบการตรวจสอบยอดหนี้ว่าที่จ่ายไปแล้วในแต่ละเดือน ตัดเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่  เนื่องจากหากจ่ายผ่านตู้ ATM/Net bank จะไม่ทราบยอดเงินต้น-ดอกเบี้ยที่ตัดไปคะ  โดยถ้าเราต้องการทราบยอดดังกล่าว ต้องจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น ซึ่งมีผู้รอรับบริการเยอะมากคะ หากเพิ่มช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระไปแล้วดังกล่าว จะทำให้ลดขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร และสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้านนี้ด้วยคะ


088-6102269, paratpeet@gmail.com

Nedchanok Thongon
ตอบ : 12 กันยายน 2561 เวลา 09:35:33 : อยากให้เพิ่มเติมช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ที่ชำระแล้ว

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ ทางกองทุนจะรับเรื่องไว้พิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.