เว็บบอร์ด

หัวข้อ: การแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อความ
นิรชา อ่างงาม
ตอบ : 3 กันยายน 2561 เวลา 18:16:00 : การแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กู้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2560 ม.6 เทอม 2 แล้วขึ้นมหาลัยจะไม่กู้ต่อ แต่แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ทัน จะมีใบแจ้งให้ชำระหนี้ส่งมาที่บ้านไหมคะ แล้วในปี 2562 ยังแจ้งว่ากำลังศึกษาอยู่ได้ไหมคะ เพราะยังไม่ต้องการชำระหนี้ค่ะ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 12 กันยายน 2561 เวลา 09:44:49 : การแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษา

หากผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. ผู้กู้ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามฯ ทราบจนกว่าจะจบการศึกษา (หากผู้กู้ยืมไม่แจ้งสถานภาพจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้หลังจากนั้น 2 ปี) โดยใช้เอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก 
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999 
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.