บริจาคโลหิต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิ…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ…

.