รายงานงบการเงิน กยศ.

รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย  2560
รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ค  2560    
รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   
รายงานงบการเงินประจำปี 2558   
รายงานงบการเงินประจำปี 2557   
รายงานงบการเงินประจำปี 2556 
รายงานงบการเงินประจำปี 2555 และ 2554 
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2554 และ 2553
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2553 และ 2552
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2552 และ 2551 
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2551 และ 2550
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2550 และ 2549
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2549 และ 2548 
.