ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเท็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
- ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนสำหรับสถานศึกษามือใหม่
- ข้อควรระวังในการดำเนินงานกองทุน
- เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกาาและผู้กู้ยืมและผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมโดยเร็ว
- การใช้งานระบบ e-Studentloan และฝึกปฏิบัติ
.