ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ จ.เชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัด จัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้ยอดรวม 9 วัน มีผู้ร่วมบริจาค 2,536 คน ได้โลหิต 1,879 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 751,600 ซีซี
.