ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้หารือร่วมกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และสนับสนุนให้ประชาชนวางแผนทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กยศ.
.