ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงการคลัง
.