ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
.