ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Rally แข่งกันให้ รุ่นที่1

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภายใต้กระทรวงการคลัง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ศิษย์เก่า กยศ. ในการสนับสนุนเยาวชนไทย ภายใต้โครงการศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม 
 
เชิญชวนให้ท่านที่เป็นศิษย์เก่า กยศ. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม     
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ   
ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)   
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
แผนที่การเดินทางกำหนดการ
เวลา 08.00 - 09.00 น.    
          
เวลา 09.00 - 09.30 น.

เวลา 09.30 - 12.30 น.
เวลา 12.30 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 14.30 น.

เวลา 14.30 - 16.00 น. 

เวลา 16.00  น.     
ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก พร้อมรับอาหารว่าง 
ณ ห้องประชุมฟ้าคราม เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" 
พิธีกรชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
เริ่มกิจกรรม Bike Rally 6 ฐาน ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมสรุปกิจกรรมจัดตั้งชมรม"ศิษย์เก่า กยศ." 
และประกาศผลมอบรางวัลการแข่งขัน Bike Rally
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปิดกิจกรรม                  
*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าแข่งขัน
    1.1 เป็นศิษย์เก่า กยศ.  ที่เคยกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และกองทุนฯ กรอ.
    1.2 รับสมัครทั้งหมด จำนวน 150 คน
    1.3 ต้องลงทะเบียนเป็นศิษย์เก่า กยศ. สมัคร
    

2. รูปแบบการแข่งขัน
    ปั่นจักรยาน Bike Rally ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 
3. เส้นทาง
    งานนี้จัดภายในเมืองโบราณ สมุทรปราการ  ระยะทางปั่นจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 กิโลเมตร
 
อุปกรณ์ที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมRally 
1. หมวกกันแดด
2. ครีมกันแดด
3. รองเท้าผ้าใบ
4. แว่นกันแดด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวภัทร ชุมกูล และ คุณวีรศักดิ์ หนูจิตต์
เบอร์ติดต่อ 02-0164888 ต่อ 357,358 Email :[email protected]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม ภายใต้สโลแกน “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ตอบแทน คุณสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • Connecting เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มศิษย์เก่า กยศ. ในทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ
  • Recruiting เพื่อการสรรหาและรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่ากยศ.ให้ได้มากที่สุด
  • Running Activity เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทุนฯ และสาธารณประโยชน์แก่สังคม
  • Branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชมรมศิษย์เก่า กยศ. และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า        
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า กยศ. สามารถเข้าร่วมได้โดยการคลิกที่นี่ สมัคร และขอความร่วมมือทุกท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการติตต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชมรมศิษย์เก่า กยศ. ต่อไป

 
.