ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 3
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ เพชรบุรี
.