ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
.