ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”

     ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
.