การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพระราชบัญญัติกองทุ…

การประชุมโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Dig…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารการประกวดราค…

​กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอย…

​กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร…

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองทุนบำเ…

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.…

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดม…

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้…

.