การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดม…

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้…

.