แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ย…

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรง…

กยศ. ชี้แจง ทุกประเด็นกรณีคุณครูถูกทวงหนี้จากการไปค้ำประกันให้ลูกศิษย์ที่ไม่…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงประเด็นที่มีผู้ถามถึงความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหน้า…

.