กิจกรรม & CSR

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดม…

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้…

กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบส…

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU…

การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้…

รวมพลังแห่งความภักดี

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานกล่าวคำปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี” …

.