คู่มือการใช้ระบบงาน

คู่มือการใช้ระบบงาน

 
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan 
   
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้ขอรับทุน กรอ.)  
   
การลืมรหัสผ่าน 
   
วิธีตรวจสอบ Version Internet 
   
การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 และ 11 
 
คำแนะนำการลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- ท่านต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตรงกับข้อมูลที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคล
ของท่านกับสำนักทะเบียนราษฎร์ หากไม่ตรงกันท่านจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้
- ท่านควรเป็นผู้ทำรายการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และรักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ
เพื่อป้องกันการแอบอ้างการเข้าสู่ระบบ
- ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ
.