Secondary

Languages

กรอกวงเงินไม่ทัน ตามสถานศึกษากำหนด ต้องทำอย่างไรครับ

ขออนุญาตสอบถามครับ
พอดีน้องยื่นแบบกู้เรื่อง กยศ 1/2561 ผ่านแล้วมีรายชื่อแล้ว แต่ช่วงวันที่ 15-20 น้องเดินทางไป ตจว ซึ่งไม่มีอินเตอร์เน็ตจึงไม่ทราบวันกรอกวงเงิน มหาวิทยาลัยประกาศให้กรอกวงเงิน วันที่ 16-18 กค 61  จึงกรอกวงเงินไม่ทันเวลา
น้องเป็นคนยากจนครับ ครอบครัวมีปัญหา จึงสอบถามว่ามีวิธีการใดมั้ยที่จะช่วยในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับ ซึ่งเข้าไปสอบถามที่คณะแล้ว ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
เพื่ออนาคตน้องคนนึงครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ผู้ส่ง: 
ธนวัฒน์ ชนะแสบง