Secondary

Languages

เคยลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่เคยกู้

สวัสดีคะ เราเคยลงทะเบียนกู้ กรอ.ไว้ตอนปี1แต่ไม่ได้กู้ คือตอนนี้อยู่ปี2จะกู้กยศ. ต้องทำยังไงคะ ไปลงทะเบียนกู้รายใหม่ปี61ได้เลยไหมคะมีปัญหาอะไรไหม

ผู้ส่ง: 
สุพิชญา กุลด้วง