Secondary

Languages

ถามเรื่องเกรดค่ะ

สวัสดีค่ะ

หนูเรียนไม่เก่งค่่ะ เลยติด 0 แต่ตามแก้แล้วและลงไม่หมดเพราะวิทลัยจำกัดหน่วยกิต เลยเหลืออยู่ 2 ตัว ทำให้เกรดไม่ถึง เทอมแรกได้ 2.56 เทอมสองได้ 1.65 ตอนนี้อาจารย์บอกกู้ไม่ได้แล้ว ต้องทำไงดีคะ ?

ผู้ส่ง: 
อรวรรณ ธรรมขันทา