Secondary

Languages

แก้ไขข้อมูล

"แก้ไขความประสงค์ขอกู้ได้มัั้ยคะ พอดีต้องติ๊กแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่หนูติ๊กทั้งหมดเลยค่ะ แก้ไขยังไงได้บ้างคะ

ผู้ส่ง: 
ตรีรัตน์ เกิดพิทักษ์