Secondary

Languages

เคยลงทะเบียนกยศ แต่ไม่ได้เงินกู้ยืมตอนมัธยมปลาย

เคยลงทะเบียนกู้กยศ แต่ไม่ได้เงินกู้กยศ แต่ในระบบของกยศขึ้นว่าเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ถือว่าเคยกู้ยืมหรือไม่คะ? แล้วถ้าเคยกู้ยืม นับว่าเป็นการเคยกู้ยืมในกรณีไหนคะ ต้องกรอกประวัติการกู้ยืมค่ะ แต่ไม่แน่ใจในส่วนขั้นตอนตรงนี้ ขอบคุณนะคะ

ผู้ส่ง: 
Yanisa A